Плисъкът на вълните

img_2082

Един любим разказ на моя приятел Иво Темелков:

Плисъкът на вълните

Реклами